Monday, 30 November -0001 02:00

Το εισόδημα από την οικοτεχνία μόνο κατ’ όνομα αγροτικό

Προ δυσάρεστης εκπλήξεως αναµένεται να βρεθούν όσοι αγρότες έχουν συστήσει οικοτεχνία, καθώς διαπιστώνουν, ότι το εισόδηµα από τη δραστηριότητά τους αυτή, δεν θεωρείται αγροτικό, µε συνέπεια να φορολογείται από το πρώτο ευρώ, ενώ πιθανώς να τους επιφέρει και απώλεια της ιδιότητας του «κατ’ επάγγελµα».

Αίθουσα Σύνταξης

Λογιστές θεωρούν ότι το εισόδηµα είναι αγροτικό, αν και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, φαίνεται πως υιοθέτησε τελευταία, µέσω εγγράφου του, την συλλογιστική του υπουργείου Οικονοµικών.

Παρέµβαση για το θέµα στα αρµόδια υπουργεία έκανε η ΠΟΓΕ∆Υ, τονίζοντας ότι: «Ενώ έγιναν τα πρώτα σωστά βήµατα και βελτιωτικές τροποποιήσεις αυτών (π.χ ΥΑ 345/2394/2.3.2017, ΦΕΚ Β/866/2017), διαπιστώθηκε εντούτοις ότι η άκαµπτη και αγκυλωτική γραφειοκρατία (του υπουργείου Οικονοµικών εν προκειµένω) δεν εννοεί να αντιληφθεί το µέγεθος του εγχειρήµατος και προβάλλει προσκόµµατα. Έτσι, µε το ανωτέρω (Γ) έγγραφο διευκρινίστηκε από το Υπ.Α.Α.Τ – κατόπιν επικοινωνίας µε το Οικονοµικών- ότι η παραγωγή και η διάθεση τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής δεν συνιστά αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα για την φορολογική αρχή.

Βλέπουµε, δηλαδή, ότι εξοµοιώνεται ως προς την φορολογική αντιµετώπιση ο επαγγελµατίας αγρότης που µεταποιεί την δική του παραγωγή µε µία βιοτεχνική επιχείρηση που αγοράζει και µεταποιεί τα πρωτογενή προϊόντα τρίτων. Είναι προφανές πως αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον ίδιο τον ορισµό αυτής καθεαυτής της αγροτικής ιδιότητας και ακόµη δηµιουργεί σύγχυση και ως προς τον όρο πρώτη επεξεργασία ή µεταποίηση που θεωρείται αγροτική δραστηριότητα .

Ως οικοτέχνες ορίζονται σύµφωνα µε την Υ.Α 3638/92505/26.8.2015 και έχουν δικαίωµα οικοτεχνικής παρασκευής µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, οι επαγγελµατίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους. Επίσης υπάρχει η παράλογη αλλά πολύ πιθανή περίπτωση να χαθεί η ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα για το Υπουργείο Οικονοµικών αν το εισόδηµα οικοτεχνίας, υπερβαίνει αυτό της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής».

Ετήσια η εκκαθάριση πωλήσεων αγροτικών προϊόντων οργανώσεων

Επεκτείνεται το δικαίωµα των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για την έκδοση ετήσιας εκκαθάρισης από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων και προς τους αγροτικούς συνεταιρισµούς ή άλλα νοµικά πρόσωπα - µέλη τους, πλέον των αγροτών φυσικών προσώπων.

Αυτό προβλέπει, µεταξύ άλλων, σχετική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) µε αριθµό ΠΟΛ.1134/2017, σχετικά µε την «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του ∆εύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α’/1.8.2017) που αφορούν σε θέµατα ΦΠΑ».


Πιο αναλυτικά, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

«2. Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόµου αυτού αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ που ισχύει από 1.8.2017, σύµφωνα µε το άρθρο 85 του ίδιου νόµου.

Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι πέρα από τους αγρότες φυσικά πρόσωπα, και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και τα νοµικά πρόσωπα µε αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, που πωλούν τα προϊόντα τους µέσω παραγγελιοδόχων (εµπόρων ή αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων), θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί στο ποσό που τους καταβάλλουν οι παραγγελιοδόχοι από την πώληση των αγροτικών προϊόντων για λογαριασµό τους, στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση δεν εκδίδεται άµεσα αλλά εκδίδεται πέραν του µηνός, καθώς ο ΦΠΑ που αναλογεί στην τελική αξία της πώλησης των αγαθών θα αποδίδεται από τους παραγγελιοδόχους αυτούς».

Ad Content Two
Copyright © 2017 agroscience.gr. Design and development by Web Artistic