ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τους αδερφούς Χρήστο, Χαράλαμπο, Ηλία, Μιχάλη και Ιωάννη Δοντά το 1970 ξεκινώντας με μια μονάδα παραγωγής βαμβακονημάτων στα Φάρσαλα. Μέσα σε μια 30ετία η δυναμικότητα της ξεπέρασε κάθε προσδοκία οδηγώντας την επιχείρηση σε επίπεδα που την κατατάσσoυν μεταξύ των μεγαλύτερων και πλέον κερδοφόρων Ελληνικών κλωστόϋφαντουργικών επιχειρήσεων.

Κατά την περίοδο που μεσολάβησε μέχρι σήμερα η Εταιρία έχει επιδείξει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι έχουν ισχυροποιήσει ολοένα και περισσότερο την παρουσία της στην αγορά και της έχουν προσδώσει τη θέση του μεγαλύτερου εγχώριου επενδυτή στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την εκκόκκιση έως την τελική επεξεργασία και πώληση παντός είδους νημάτων. Στα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνονται εκκοκκισμένο βαμβάκι, νήματα βαμβακερά εκρού, πεννιέ-καρντέ, χρωματιστά, γκαζέ- μερσεριζέ, υποπροϊόντα εκκοκκίσεως και νηματοποιήσεως βάμβακος κ.α. Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ διακρίνεται για την πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή της διαθέτοντας παράλληλα μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες, με μηχανήματα νέας τεχνολογίας . Οι πωλήσεις της εταιρίας απευθύνονται κυρίως στην αγορά του εξωτερικού, καθώς το 70% περίπου της παραγωγής της εξάγεται.

Παράλληλα, η στρατηγική χωροταξική θέση των παραγωγικών της μονάδων, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο μεγαλύτερο βαμβακοπαραγωγικό κέντρο της Ελλάδας με το καλύτερο ποιοτικά παραγόμενο προϊόν, αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα για την Εταιρία, καθώς της εξασφαλίζουν ένα σαφές προβάδισμα στην προτίμηση των παραγωγών κατά την περίοδο της αγοράς της πρώτης ύλης, ήτοι του σύσπορου βαμβακιού.

Δομή Ομίλου

H εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ» με διακριτικό τίτλο «STIAFILCO» και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται:

H Εταιρεία με την εκκόκκιση σύσπορου βαμβακιού, την παραγωγή και εμπορία εκκοκκισμένου βάμβακος ,την παραγωγή και εμπορία νημάτων και τον εξευγενισμό νημάτων, την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι θυγατρικές εταιρείες «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχουν ως κύρια δραστηριότητα την λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών , στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή μη και την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες.

Η εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές αυτής έχουν έδρα στον δήμο Αχαρνών Αττικής, 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος.

Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2014 ήταν 290 άτομα.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:

  • Επίλεκτος Ενεργειακή ΑΕ
  • Selected Volt ΑΕ
  • Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ΑΕ
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2017 agroscience.gr. Design and development by Web Artistic